دانشکده، ابزار نوین یادگیری

مرجع تخصصی ویدیو های آموزشی در حوزه های مختلف علمی، فنی و کاربردی

دسته بندی منتخب دوره ها

برخی از دسته های پربازدید دوره های ویدیو وب سایت در این بخش در دسترس است. همچنین می توانید سایر دسته بندی ها را هم مشاهده نمایید

علوم کامپیوتر

مشاهده دوره ها

علوم داده

مشاهده دوره ها

بازرگانی

مشاهده دوره ها

بازارهای مالی، بانک وبیمه

مشاهده دوره ها

هنر و فرهنگ

مشاهده دوره ها

جدیدترین ویدیوهای دانشکده

آخرین ویدیو هایی که در دانشکده بارگزاری شده است را در این بخش می توانید مشاهده کنید. همچنین سایر ویدیو ها بر اساس دسته بندی های دانشکده در دسترس شما است